Türkiye’de her gün yaklaşık 40 milyon kişinin en az 1 kere arama yaptığı Google’da seçmeninize nasıl temas edersiniz?

Google’da seçmenininiz etkileyip oyunu nasıl alırsınız?

Seçim bölgenizde Google’a günde kaç kişi giriyor ?

Bu kişilerin yaş, meslek, hobi ve memleketlerine göre dağılımı nasıldır?